vp-banner-advertise-with-us
Now Reading
This children’s book teaches young boys how to take proper care of their genitals

This children’s book teaches young boys how to take proper care of their genitals

book
https://www.facebook.com/lamparabooks/photos/a.102581154408/10160050772739409/?type=3&theater

There is a new children’s book entitled “Ako ay May Titi” (I Have a Penis) aims educate young Filipino boys on how to take proper care of their genitals. According to local publishing house Lampara Books, the book written by Genaro R. Gojo Cruz and illustrated by Beth Parrocha can help parents explain the sensitive topic to their children through a story.

“Ang mga bagay na hindi alam ng mga bata ay hindi nila mapahahalagahan at maiingatan,” Lampara wrote on their Facebook page.

This book aims to show young boys how to take proper care of their genitals

Moreover, the book aims to normalize the idea of giving proper care to our genitals.

“Tulad ng mga mata na hindi dapat tusukin, at mga kamay na dapat laging hugasan, may mga iba pa tayong bahagi ng katawan na dapat kilalanin at bigyang pansin,” it added.

“Nakasanayan na kasi natin na mahiya sa usapin ng bahaging ito ng katawan. Pero paano malalaman ng mga batang lalaki ang pag-iingat sa kanilang titi kung hindi natin sila tuturuan,” Lampara said.

Ang mga bagay na hindi alam ng mga bata ay hindi nila mapahahalagahan at maiingatan. Tulad ng mga mata na hindi dapat tusukin, at mga kamay na dapat laging hugasan. May mga iba pa tayong bahagi ng katawan na dapat kilalanin at bigyang pansin.

Nakasanayan na kasi natin na mahiya sa usapin ng bahaging ito ng katawan pero paano malalaman ng mga batang lalaki ang pag-iingat sa kanilang titi kung hindi natin sila tuturuan. At ito ang aklat na isinulat ni @genarogojocruz at ginuhit ni Beth Parrocha. Ito ay para tulungan tayong ipaliwanag ito sa isang kuwentong pambata, ang “Ako Ay May Titi”

In fact, you can get a copy of “Ako ay May Titi” on Shopee for only P95.

The book’s title and cover has also amused thousands of netizens on Facebook. In fact, in just a week, it already garnered more than 10,000 likes and 9,000 shares.

Scroll To Top